Vad gör ett fotbollslag, en symfoniorkester eller ett militärt förband för att utveckla sin förmåga? Jo, de tränar! Företag och organisationer kan också bli duktigare genom att öva sig!

Genom att simulera verkligheten lär man sig snabbt att hantera komplexa uppgifter och beslutsprocesser. Träning tillsammans i simulerade processer skapar ett effektivt samarbete, attitydförändringar, nya reflexer och kulturförståelse. Simulering gör ”time to knowledge” kortare.

Process Simulation är experter på att skapa och leda övningar som verklighetstroget speglar uppdragsgivarens processer, verksamhet och omvärldsrelationer. Vår metod kallas processimulering och är exempel på en upplevelsebaserad pedagogik med träning i grupp av realistiska situationer och skeenden samt reflektion och egen analys.

Vill du veta mer om processimulering tryck här. Vill du veta ännu mer om processimulering tryck här.

Vill du läsa om våra pågående uppdrag, tryck här.