Det råder i dag stor enighet om att framgångsrika företag och organisationer måste ha förmåga att:

• skräddarsy produkter och tjänster utifrån individuella kundkrav

• möta en internationell, och därmed mer komplex marknad

• utnyttja IT i såväl organisation som produkter och kundrelationer

• involvera medarbetarna i innovativa och säljande processer

• bygga nätverk och relationer för situationsanpassade lösningar

• förstå, påverka och dra nytta av den politiska utvecklingen

• utveckla och vårda relationer till viktiga aktörer i omvärlden ex:vis finansmarknaden, media och intressegrupper

Men många underskattar styrkan i den rådande företagskulturen när det gäller att åstadkomma förändring, eller saknar en tillräckligt konkurrenskraftig och förankrad strategi för nya affärssituationer och handlingsalternativ. Att ställa om fokus i en organisation kräver mental och organisatorisk beredskap hos medarbetare, ledningsgrupper och styrelser. Att skapa nya reflexer hos medarbetarna kräver kraftfull pedagogik.

Samtidigt minskar tiden för att skaffa sig praktiska erfarenheter, och de goda tillfällena blir alltmer lättflyktiga. ”Time to knowledge” blir en klart kritisk faktor.

Självklart kan man använda verkligheten som läromästare. Det är en mycket bra men kan också bli en mycket dyr metod. Billigare är det sannolikt att göra misstagen i en simulering än i verkligheten. Och man lär sig lika effektivt.

Globaliseringen och den politiska och tekniska utvecklingen gör att besluts- och affärsprocesser blir mer och mer komplicerade och riskfyllda. Fusioner och uppköp är ett sätt att möta förändringarna. Men två av tre sammanslagningar stöter på svårigheter. Man underskattar lätt styrkan i företagskulturen eller har ingen strategi för att vårda kundrelationer och förändra attityder och ledningsstil.

Processorientering upplevs av många företag som en nödvändighet. Men att framgångsrikt ställa om fokus i en organisation kräver utvecklad och fördjupad kompetensen hos medarbetare, ledningsgrupper och styrelser . Förståelse för nya krav, rätt attityder och mental och organisatorisk beredskap är kritiska faktorer i dagens framgångsrika företag och organisationer.

Hur lär man sig snabbast att hantera komplexa problem och beslutsprocesser, förhandlingar och skapa en gemensam syn kring strategisk affärsutveckling. Hur implementerar man effektivt nya processer och förhållningssätt som kräver ett välutvecklat samarbete och förutsätter attitydförändringar och kulturförståelse?

Jo, genom att simulera verkligheten. Med träning genom simulering blir ”time to knowledge” kortare, effektiviteten högre, de dyrbara felbedömningarna färre och handlingsberedskapen för kritiska situationer högre.

spacerGrey logo