En processimulering startar i ett scenario eller en berättelse som beskriver läget i och utanför organisationen vid skeendets eller processens inledning samt andra viktiga faktorer av betydelse.

I simuleringen spelas processens kritiska steg upp och deltagarna "agerar" verklighetens aktörer, i de flesta fall sin egen roll, samt t ex kunder och samarbetspartners. Instruktioner, synopsis och simuleringsledningen styr simuleringen. Genom feed back-diskussioner och reflektion säkras lärandet. Processimuleringen fångar de kritiska faktorerna och de strategiska vägvalen i verksamheten och i relationerna till omvärlden.

En simulering innebär att man förtätar (och dramatiserar) skeendet vilket gör verksamhetens krav tydliga och processen transparent. Det skapar en förståelse för processens krav. Processimulering är ett kraftfullt verktyg för att för att pröva och utforma strategier samt för att grundlägga och träna nya reflexer. Processimulering skapar en gemensam plattform genom den gemensamma upplevelsen och analysen.

Vår processimuleringsteknik är inte teater eller spel, inte heller en lek men däremot kul för deltagarna. Det är inte verkligheten men ''pretty damn close'' och slutligen är det en lärande upplevelse.

Vill du veta mera, läs texten om simulering.

spacerGrey logo