Process Simulation leds av erfarna konsulter


Kristofer Erlandsson – pol.mag, tjugo års erfarenhet som näringspolitisk expert och rådgivare på strategisk nivå i frågor om internationell handels- och näringspolitik, EU och strukturella förändringar i svenskt och europeiskt näringsliv bl a i Nordiska Ministerrådet, Industriförbundet och som VD för Tjänsteförbundet. Under senare år även strategisk rådgivare i affärs-, företags- och nätverks-utveckling inom tjänstesektorn.


Eva Faye Wevle – fil mag, litteraturvetare och lärare på bl a  Stockholms Handelshögskola. Eva är även författare och känd föreläsare i ledarskapsfrågor. Hennes egen vinkel på ledarskapet är hur man kan lära sig av litteraturens ledare. Hennes populära bok "Ansvar Plikt Offer" som hon skrivit tillsammans med Jan Asplind ger många reflektioner om ledarskapets krav.


Linda Freimane – jurist och journalist, sedan 1997 bosatt i Riga, Lettland där hon arbetar som affärskonsult och inom rese- och eventsbranschen. Linda har tidigare deltagit i lagharmoniserings-arbetet inför Lettlands EU-inträde, varit en av de ledande personerna vid bildandet av den svensk-lettiska juridiska högskolan i Riga samt undervisat i affärsjuridik och EUrätt på Handelshögskolan i Riga. Hon har stor erfarenhet av lobbyverksamhet både vad gäller affärsintressen och inom mänskliga rättigheter. Linda är också en av två ordförande för ILGA Europe i Bryssel.


Manuela Leijerfelt – internationell ekonom som har arbetat inom EU- kommissionen och regeringskansliets särskilda kompetenscentrum när det gäller EU – Forum Europa. Hon tillhör Team Europa och har fn ett uppdrag som informatör för SIEPS. Manuela är styrelseledamot i Kristdemokratiskt Internationellt Center och Svenska Paneuropaföreningen.


Maria Rhenman – har mångårig erfarenhet av finansbranschen i både USA och Sverige och driver sedan 2005 konsultverksamhet inom ledar- och medarbetarutveckling. Hennes erfarenheter från näringsliv, hälso- & sjukvård samt kognitionsvetenskap, har bidragit till en djup förståelse kring hur mänskliga faktorer påverkar affärsmiljön. Hennes devis är att professionell och personlig utveckling går hand i hand; genom att se och förstå helheten blir resultatet påtagligt. Maria är medlem i International Coach Federation(ICF) och följer deras etiska riktlinjer.


Marita Koszarek är Master of Science in Management från Universitetet i Gdansk, Polen. Hon har arbetat flera år i Polens ledande "think tank" Gdansk Institute for Market Economics. För närvarande arbetar Marita som affärskonsult bla med klusterutveckling och innovations-främjande åtgärder. Hon har en omfattande praktisk erfarenhet som rådgivare och utbildare när det gäller lokala och regionala utvecklingsinitiativ. Hon har också deltagit i framtagandet av flera regionala utvecklingsprogram för olika polska regioner.

spacerGrey logo